mer

VIGDIS B SØVIK

Drivkraften er å gi form og struktur til det som jeg mangler ord for. Jeg er opptatt av spørsmål knyttet til identitet og sammenhenger. I meg selv, mellom mennesker, til og i naturen og vår avhenghet av den. 


Motivene vokser gradvis fram under maleprosessen. En idè springer ofte ut fra en intuitiv skisse eller drodler fra skisseboken, i motsetning til foto eller annen direkte observasjon av omgivelsene.  Arbeidene er heller et resultat av å dykke inn i og å famle mellom minner, fornemmelser, inntrykk og tanker.  Det kan være noe jeg har lest, noe som er erfart eller som kommer fra fantasi og drømmer, eller en kombinasjon. 

 

Jeg maler med akryl på lerret som jeg spenner opp selv. Formatene varierer fra 80x80 cm til ca 180 cm.

 

Fargetonene brekkes ned slik at de legger seg mellom de rene, og klare fargene. Gjennom å veksle mellom planlagt og intuitivt arbeid, transparent og dekkende maling - nedbytning og oppbygning i lagene;  pussing og nye strøk - søker jeg en "medtatt"  flate som avslører spor av tiden som gikk til famling, feilskjær, sortering og valg underveis.

 

Å male oppleves som et tilbud om å gjøre små oppdagelser på flaten, og i meg selv. Gripe tak i og å utvikle det som oppstår mellom fargene, teksturene og mønster på overflaten. Utfordringen er å se, fange opp og ta i mot innspill - for så å "rydde". Opparbeide mot til å velge bort - til jeg til slutt finner noe som jeg kan gjenkjenne. Tørre å la det "riktige" vike for det viktige hvis det trengs. Slik opplever jeg et sammenfall mellom tema, materialbruk og prosess når jeg maler.

 

Innimellom kommer jeg mellom ordene - da går det av seg selv - for en stund.

 

mai 2019