utprøving - modellering og støp

stål

modellering
modellering
form
form
gipsform
resirkulere leire og stål