Av- og tilsløringer


Drivkraften er å gi former, strukturer og farger til det som ellers glipper. Jeg er opptatt av hvem vi er og hvorfor. Akrylmalingen er raus med sin fleksible tørketid, viskositet, dekkevne og transparens. 


Å male opplever jeg som en strøm av tilbud om å gjøre små oppdagelser. På flaten, og i meg selv på grunn av det. Gripe tak i og utvikle det som oppstår i og mellom fargene, teksturene og mønsterne. Utfordringen er å se, fange opp og ta i mot innspill - for så å orke å "rydde" bort alt det som jeg først hadde satset på. Å opparbeide mot til å velge bort. Inntil jeg til omsider kan akseptere og liksom gjenkjenne det som er. Tørre å la det "riktige" vike for det viktige, når det trengs. Slik opplever jeg et sammenfall mellom tema, materialbruk og prosess når jeg maler.  


Slik vokser motivene gradvis fram under maleprosessen. En idè springer ofte ut fra en intuitiv skisse eller drodler fra skisseboken - ikke fra direkte observasjon eller fotografi. Arbeidene er heller et resultat av å dykke inn i minner, fornemmelser, inntrykk og tanker - og romstere rundt. Tema for et arbeid kan komme fra noe jeg har lest, erfart eller opplevd. Eller fra fantasien. Eller en kombinasjon. Skikkelsene er ikke portretter i tradisjonell forstand. At figurene ofte er abstraherte kvinner og unge / barn er et utslag av arbeidsmetoden, snarere enn et tema i seg selv.


Fargetonene brekkes ned slik at de legger seg mellom de rene, og klare fargene. Gjennom å veksle mellom planlagt og intuitivt arbeid, transparente slør og dekkende maling - nedbrytning og oppbygning i lagene;  pussing og nye strøk - søker jeg en "medtatt"  flate som avslører spor av tiden som gikk til famling, feilskjær, sortering og valg underveis.

  

Jeg maler med akryl, hovedsaklig på lerret som jeg spenner opp selv. Formatene varierer fra 80x80 cm til ca 180 cm.


Av og til kommer jeg mellom ordene. Da går det av seg selv - for en stund


Vigdis Søvik., aug 21